logo

Aanmelden

Wanneer u van mening bent dat bewindvoering of curatuele voor u, of een ander, de gewenste uitkomst biedt of heeft u eventueel andere vragen, dan kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met BBZHE.

In overleg zal een intakegesprek gepland worden waarin verschillende zaken besproken zullen worden welke van belang zijn voor het beheren van uw financiën. Wij willen u benadrukken dat een intakegesprek geheel vrijblijven is voor beide partijen.

De onderstaande documenten zijn belang voor het intakegesprek. Om deze reden vragen wij u deze documenten goed door te nemen en, indien mogelijk, geprint mee te nemen.

BBZHE aanmeldformulier
Informatieblad Curate, bewind & mentorschap
Verzoek tot onderbewindstelling
BBZHE overeenkomst bewind
Plan van aanpak
Aanvullend plan van aanpak bij problematische schulden
Akkoordverklaring
Boedelbeschrijving
BBZHE klachtenreglement
BBZHE klachtenformulier

Terug

Copyright © 2017. All Rights Reserved.