logo

Kosten

De tarieven die een bewindvoerder in rekening mag brengen, worden bepaald door het Ministerie van Veiligheid & Justitie.
Deze zijn als volgt:

Overige tarieven op aanvraag

Bijzondere bijstand
Bij onderbewindstelling heeft de rechter reeds vastgesteld dat betrokkene niet in staat is om zijn financiële belangen te behartigen. De noodzaak van de kosten van de bewindvoerder staat hiermee vast. De sociale dienst moet bijzondere bijstand voor deze kosten verstrekken wanneer betrokkene volgens de regels van de sociale dienst over onvoldoende draagkracht beschikt.

Terug

Copyright © 2017. All Rights Reserved.