logo

Diensten

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is erop gericht om de financiële belangen te behartigen van personen die niet in staat zijn om dit zelf te doen. Beschermingsbewind is een uitkomst voor mensen met problematische schulden en/of mensen die, vanwege hun lichamelijke of psychische toestand, problemen ondervinden bij het regelen van financiën en het op orde houden van de financiële administratie. De bewindvoerder is verantwoordelijk voor het beheren en beschermen van het vermorgen van de cliënt. Tevens stelt de bewindvoerder, aan de hand van inkomsten en uitgaven, een budget plan op en draagt de bewindvoerder zorg voor het minimaliseren van schulden, zodat een persoon minder vatbaar is voor financiële problemen.

Door het indienen van een verzoek tot onderbewindstelling, kan de kantonrechter het vermogen en inkomen van een persoon onder bewind stellen. Gedurende de periode van bewind legt de bewindvoerder verantwoording af aan zowel de cliënt als de kantonrechter. Daarnaast controleert de rechtbank iedere 5 jaar of de bewindvoerder capabel is. De bewindvoering wordt in principe voor onbepaalde tijd aangegeaan. Het bewind kan door overlijden van de onder bewindgestelde worden beëindigd of wanneer de bewindvoering wordt vervangen door curatele. Indien het aannemelijk is dat een onder bewindgestelde weer volledig in staat is om zijn of haar financiën te regelen, kan het bewind beëindigd worden voor een verzoek tot opheffing van bewindvoering in te dienen bij de kantonrechter.

Curatele

In tegenstelling tot onder bewindstelling, is de curator naast het behartigen van de financiële belangen ook verantwoordelijk voor het behartigen van de persoonlijke belangen van een persoon. Hierbij kan gedacht worden aan mensen met een psychiatrische aandoening. Volgens de wet kan drank- en drugsmisbruik tevens als reden gezien worden voor ondercuratelestelling.

Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn of haar handelingsbekwaamheid en kan daardoor niet zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Terug

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.